روانشناس ابراهیم رجب پور

روانشناسی بالینی

پرسش نامه سلامت عمومی(GHQ)

نوشته شده توسط: ابراهیم رجب پور در ۱۳ فروردین ۱۳۹۱ ساعت ۲۲:۲۸
دسته بندی:  تست های روانشناسی» پرسش نامه ها و تست های روانشناسی

 

پرسش نامه سلامت عمومی

General Health Questionnaire (GHQ)

 پرسشنامه سلامت عمومی یک « پرسشنامه سرندی » مبتنی بر روش خود گزارش دهی است که در مجموعه بالینی با هدف ردیابی کسانی که دارای یک اختلال روانی هستند، مورد استفاده قرار می گیرد.

   در این پرسشنامه ، به دو طبقه اصلی از پدیده ها توجه می شود ، ناتوانی فرد در برخورداری از یک کنش وری «سالم» و بروز پدیده های جدید با ماهیت معلول کننده .در حال حاضر این نکته آشکار شده است که پاره ای از سطوح نشانه ها ی مرضی را می توان به وسیله مصاحبه های استاندارد شده روان پزشکی ، تشخیص داد، اما پایین تر از سطح معینی ، احتمال قرار گرفتن اختلال در سطح زیر آستانه ای و عدم تشخیص آن وجود دارد .

   پرسشنامه سلامت عمومی را می توان به عنوان مجموعه پرسش هایی در نظر گرفت که از پایین ترین سطح نشانه های مشترک مرضی که در اختلال های مختلف روانی وجود دارد ، تشکیل شده است و بدین ترتیب می تواند بیماران روانی را به عنوان یک طبقه کلی از آنهایی که خود را سالم می پندارند ، متمایز کند. بنابراین هدف این پرسش نامه دستیابی به یک تشخیص خاص در سلسله مراتب بیماری های روانی نیست ، بلکه منظور اصلی آن ، ایجاد تمایز بین بیماری روانی و سلامت است .

   نسخه اصلی پرسشنامه سلامت عمومی از 60 سوال تشکیل شده است . اما تعدادی از نسخه های کوتاه تر نیز تهیه شده که مهمترین آنها عبارتند از :GHQ_12، GHQ_28 ، .  GHQ_30

   فرم 28 ماده ی پر سشنامه سلامت عمومی دارای این مزیت است که برای تمام افراد جامعه طراحی شده است این پر سشنامه به عنوان یک ابزار سرندی می تواند احتمال وجود یک اختلال روانی را در فرد تعیین کند.در حال حاضر،با اجرای این پرسشنامه توانسته اند به گستره وسیعی از نتایج در جمیعت های مختلف دست یابند، وجود رابطه بین فرم اصلی پرسشنامه سلامت عمومی و فرم ردیابی اختصاری(آزمون سرندی) را با تشخیص های روان پزشکی ثابت کنند و امکان درک رابطه بین خود گزارش دهی و بر آورد بر مبنای مشاهدات بالینی را فراهم سازد.

پرسش نامه سلامت سلامت عمومی

General Health Questionnaire (GHQ)

در ادامه مطلب .  .   .

 

 

لطفا" سوالات زیر را بدقت مطالعه و در هر مورد گزینه ای را که فکر می کنید با وضعیت کنونی شما (از یک ماه پیش تا کنون) مطابقت دارد مشخص کنید . 

1- آیا از یکماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که کاملا" خوب و سالم هستید ؟

 الف: اصلاً ب: در حد معمول ج: بیش از حد معمول د: به مراتب بیشتر از حد معمول

 

 2- آیا از یکماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که به داروی تقویتی نیاز دارید ؟ 

الف: اصلاً ب: در حد معمول ج: بیش از حد معمول د: به مراتب بیشتر از حد معمول 

 

3- آیا از یکماه گذشته تا به امروز احساس ضعف و سستی کرده اید ؟ 

الف: اصلاً ب: در حد معمول ج: بیش از حد معمول د: به مراتب بیشتر از حد معمول 

 

4- آیا از یکماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که بیمار هستید ؟

 الف: اصلاً ب: در حد معمول ج: بیش از حد معمول د: به مراتب بیشتر از حد معمول 

 

5- آیا از یکماه گذشته تا به امروز سر درد داشته اید ؟

 الف: اصلاً ب: در حد معمول ج: بیش از حد معمول د: به مراتب بیشتر از حد معمول 

 

6- آیا از یکماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که سرتان را محکم با چیزی مثل دستمال بسته اید یا اینکه فشاری به سرتان وارد می شود ؟ 

الف: اصلاً ب: در حد معمول ج: بیش از حد معمول د: به مراتب بیشتر از حد معمول 

 

7- آیا از یکماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که بعضی وقتها بدنتان داغ و یا سرد می شود ؟ 

الف: اصلاً ب: در حد معمول ج: بیش از حد معمول د: به مراتب بیشتر از حد معمول 

 

8- آیا از یکماه گذشته تا به امروز اتفاق افتاده که بر اثر نگرانی دچار بی خوابی شده باشید

؟ الف: اصلاً ب: در حد معمول ج: بیش از حد معمول د: به مراتب بیشتر از حد معمول 

 

9- آیا از یکماه گذشته تا به امروز شبها وسط خواب بیدار می شوید ؟

 الف: اصلاً ب: در حد معمول ج: بیش از حد معمول د: به مراتب بیشتر از حد معمول

 

 10- آیا از یکماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که دائما" تحت فشار هستید ؟

 الف: اصلاً ب: در حد معمول ج: بیش از حد معمول د: به مراتب بیشتر از حد معمول 

 

11- آیا از یکماه گذشته تا به امروز عصبانی و بد خلق شده اید ؟ 

الف: اصلاً ب: در حد معمول ج: بیش از حد معمول د: به مراتب بیشتر از حد معمول 

 

12- آیا از یکماه گذشته تا به امروز بدون هیچ دلیل قانع کننده ای هراسان و یا وحشت زده شده اید ؟

 الف: اصلاً ب: در حد معمول ج: بیش از حد معمول د: به مراتب بیشتر از حد معمول

 

 13- آیا از یکماه گذشته تا به امروز متوجه شده اید که انجام هر کاری از توانایی شما خارج است ؟ 

الف: اصلاً ب: در حد معمول ج: بیش از حد معمول د: به مراتب بیشتر از حد معمول

 

 14- آیا از یکماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که در تمامی مدت عصبی هستید و دلشوره دارید ؟ 

الف: اصلاً ب: در حد معمول ج: بیش از حد معمول د: به مراتب بیشتر از حد معمول 

 

15- آیا از یکماه گذشته تا به امروز توانسته اید خودتان را مشغول و سرگرم نگه دارید ؟ 

الف: اصلاً ب: در حد معمول ج: بیش از حد معمول د: به مراتب بیشتر از حد معمول 

 

16- آیا از یکماه گذشته تا به امروز اتفاق افتاده که وقت بیشتری را صرف انجام کارها نمایید ؟ 

الف: اصلاً ب: در حد معمول ج: بیش از حد معمول د: به مراتب بیشتر از حد معمول 

 

17- آیا از یکماه گذشته تا به امروز بطور کلی احساس کرده اید که کارها را بخوبی انجام می دهید ؟

 الف: اصلاً ب: در حد معمول ج: بیش از حد معمول د: به مراتب بیشتر از حد معمول

 

 18- آیا از یکماه گذشته تا به امروز از نحوه انجام کارهایتان احساس رضایت می کنید ؟ 

الف: اصلاً ب: در حد معمول ج: بیش از حد معمول د: به مراتب بیشتر از حد معمول 

 

19- آیا از یکماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که نقش مفیدی در انجام کارها بعهده دارید ؟

 الف: اصلاً ب: در حد معمول ج: بیش از حد معمول د: به مراتب بیشتر از حد معمول

 

 20- آیا از یکماه گذشته تا به امروز توانایی تصمیم گیری درباره مسائل را داشته اید ؟

 الف: اصلاً ب: در حد معمول ج: بیش از حد معمول د: به مراتب بیشتر از حد معمول 

 

21- آیا از یکماه گذشته تا به امروز قادر بوده اید از فعالیتهای روزمره زندگی لذت ببرید ؟

 الف: اصلاً ب: در حد معمول ج: بیش از حد معمول د: به مراتب بیشتر از حد معمول 

 

22- آیا از یکماه گذشته تا به امروز فکر کرده اید که شخص بی ارزشی هستید ؟ 

الف: اصلاً ب: در حد معمول ج: بیش از حد معمول د: به مراتب بیشتر از حد معمول 

 

23- آیا از یکماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که زندگی کاملا" ناامید کننده است ؟

 الف: اصلاً ب: در حد معمول ج: بیش از حد معمول د: به مراتب بیشتر از حد معمول 

 

24- آیا از یکماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که زندگی ارزش زنده بودن را ندارد ؟

 الف: اصلاً ب: در حد معمول ج: بیش از حد معمول د: به مراتب بیشتر از حد معمول 

 

25- آیا از یکماه گذشته تا به امروز به این مسئله فکر کرده اید که ممکن است دست به خودکشی بزنید ؟

 الف: اصلاً ب: در حد معمول ج: بیش از حد معمول د: به مراتب بیشتر از حد معمول 

 

26- آیا از یکماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که چون اعصابتان خراب است نمی توانید کاری انجام دهید؟ 

الف: اصلاً ب: در حد معمول ج: بیش از حد معمول د: به مراتب بیشتر از حد معمول 

 

27- آیا از یکماه گذشته تا به امروزبه این نتیجه رسیده اید که ایکاش مرده بودید و کلا" از شر زندگی خلاص می شدید ؟

 الف: اصلاً ب: در حد معمول ج: بیش از حد معمول د: به مراتب بیشتر از حد معمول

 

 28- آیا از یکماه گذشته تا به امروز این فکر به ذهنتان رسیده است که بخواهید به زندگیتان خاتمه دهید ؟ 

الف: اصلاً ب: در حد معمول ج: بیش از حد معمول د: به مراتب بیشتر از حد معمول 

 

 

تذکر سایت : در دو منبع زیر  و متن بالا تفاوتهایی میان متن گویه ها و گزینه ها وجود دارد . ذکر منبع به منظور دسترسی علاقه مندان است .

 

 ساعتچی. محمود ، کامکاری. کامبیز، عسکریان. مهناز . آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش . 1389

 

فتحی آشتیانی ، علی . آزمون های روان شناختی – ارزشیابی شخصیت و سلامت روان . انتشارات بعثت . 1388

 


نظرات کاربران:

   مریم لطیفی در ۱۳۹۲/۰۳/۰۲ - ۰۸:۵۱:۱۹
متن نظر ...سلام دوست دارم در سایت شما عضو شوم اما نمی دانم چگونه

   سارا در ۱۳۹۳/۰۹/۲۳ - ۱۷:۱۱:۴۳
aشما که می فرمایید برای دانلود کنید پس چرا نمیشه
پاسخ مدیر (ebrahimrajabpoor):  سلام
لینک دانلود تصحیح شد

   BHW در ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ - ۰۳:۳۳:۰۴
My family always say that I am killing my time here at
web, except I know I am getting familiarity everyday by reading
thes pleasant articles or reviews.

   manicure در ۱۳۹۶/۰۲/۰۶ - ۱۶:۰۸:۱۷
Have you ever thought about including a little bit more than just your articles?
I mean, what you say is important and all. But think of if you added some
great visuals or videos to give your posts more,
"pop"! Your content is excellent but with pics and video clips, this blog could undeniably be one of the most beneficial in its niche.
Superb blog!

   Siobhan در ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ - ۲۳:۳۳:۲۹
Hi there to every body, it's my first go to see of this webpage;
this blog carries amazing and actually fine information designed
for visitors.

   Leigh در ۱۳۹۶/۰۲/۲۸ - ۰۷:۰۴:۵۲
Good day! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would
be okay. I'm undoubtedly enjoying your blog
and look forward to new posts.

   Mahalia در ۱۳۹۶/۰۳/۱۱ - ۰۲:۱۱:۳۹
It's very straightforward to find out any matter on web as compared to books, as
I found this article at this site.

   Abbey در ۱۳۹۶/۰۳/۲۵ - ۱۶:۳۲:۰۴
I loved as much as you'll receive carried out right here.
The sketch is attractive, your authored subject matter stylish.

nonetheless, you command get bought an shakiness over that you wish be delivering the following.
unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield this
increase.

   Juliana در ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ - ۰۴:۱۵:۲۳
Asking questions are truly pleasant thing if you are not
understanding anything entirely, except this piece of writing gives good understanding even.

   Ferdinand در ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ - ۱۷:۱۰:۳۰
It's a shame you don't have a donate button! I'd most certainly donate
to this outstanding blog! I guess for now i'll settle for
bookmarking and adding your RSS feed to my Google account.
I look forward to fresh updates and will talk about this blog with
my Facebook group. Chat soon!


نوشتن دیدگاه