روانشناس ابراهیم رجب پور

روانشناسی بالینی


هوش

 هوش چيست؟ هوش همان استعداد است؟ قوۀ ابتكار است؟ دانايى است؟ قدرت يادگيرى است؟ حافظۀ‌ قوى براى از بر كردن شمارۀ تلفن و شعر است؟ توانايىِ برآمدن از پس مشكلات است؟ رهيافت روان‌سنجى‏ فرانسيس گالتون انگليسى در كتاب خود، نبوغ ارثى (1869) اين نظر را مطرح كرد...

ادامه ی خبر

پيشرفت تحصيلي

براي اينكه به تعريفي از پيشرفت تحصيلي دست يابيم و مفهوم آن روشن شود ابتدا بايد مفهوم افت تحصيلي روشن شود. افت تحصيلي يا افت عملكرد تحصيلي درس دانش آموزان از سطحي رضايت بخش به سطح نامطلوب است چنانچه فاصله ي قابل توجهي بين استعداد بالقوه و استعداد بالفعل...

ادامه ی خبر

معیارهای سلامت روان در مکتب اسلام

معیارهای سلامت روان در مکتب اسلام تحت عنوان رشد به کار رفته لغت و رشد به معنای قائم به خود بودن هدایت نجات صلاح و کمال آورده شده است. چنانچه مشاهده می گردد دستیابی به حداقل رشد مجازی برای انجام کارهای مستقل انجام معاملات و دخالت در دارایی تلفظ شده است....

ادامه ی خبر