روانشناس ابراهیم رجب پور

روانشناسی بالینی


معرفی رشته روانشناسی بالینی - مقطع کارشناسی

  روانشناسی یکی از شاخه های علوم انسانی است و دوره کارشناسی روانشناسی یکی از دوره های آموزشی در نظام آموزش عالی است و دو هدف عمده از تشکیل این دوره مورد نظر است. 1-1- هدف اختصاصی: هدف دوره کارشناسی روانشناسی تربیت افرادی است که مفاهیم و اصول نظری و عمل...

ادامه ی خبر