روانشناس ابراهیم رجب پور

روانشناسی بالینی


تربیت کودک بدون تنبیه

  تصویر کودکی که موقع آشپزی به پیراهن مادرش چسبیده یا هنگام بیرون رفتن پدر و مادراز خانه به آنها آویزان است، برای بسیاری از والدین یک تصویر خیالی نیست، این یک واقعیت زندگی روزمره است   تصویر کودکی که موقع آشپزی به پیراهن مادرش چسبیده یا هنگام بیرون رفت...

ادامه ی خبر