روانشناس ابراهیم رجب پور

روانشناسی بالینی


روانشناسی کودک

کودکان از لحاظ شخصیتی به انواع مختلفی تقسیم می شوند. شناسایی تیپ شخصیتی کودک به  والدین کمک می کند تا شیوه تربیتی خود را در صورت اشتباه بودن، تغییر داده و روشهای  دیگری را که به صلاح کودک دلبندشان است، جایگزی نمایند. یکی از این تقسیم بندی ها مر بوط به ...

ادامه ی خبر

نه روش برای تسلیم شدن کودکان لجباز

[http://www.aftabir.com/lifestyle/images/0306fe340f48df384cfcb03955125743.jpg] سر و کار داشتن با یک کودک خودسر و لجباز می تواند باعث برهم ریختن آرامش و از کوره در رفتن شما گردد. کودکان لجباز توان و انرژی زیادی برای کشمکش و از پای درآوردن والدین خود دار...

ادامه ی خبر

خلاقیت در کودکان

 خلاقیت در کودکان خلاقیت قابلیتی است که در همگان وجود دارد اما نیازمند پرورش و تقویت می‌باشد تا به سر حدشکوفایی برسد. فرد خلاق کسی است که از ذهنی جستجوگر و آفریننده برخوردار باشد. خلاقیت عبارت است از « توانایی دیدن چیزها به شیوه های جدی، شکستن مرزها و ...

ادامه ی خبر