روانشناس ابراهیم رجب پور

روانشناسی بالینی


پرخاشگری و پیشگیری و کنترل پرخاشگری

پرخاشگری تلویحا به قصد آسیب نیز دلالت می کند که این قصد را باید از اتفاقات پیش و پس از عمل پرخاشگری استنباط نمود.پرخاشگری ممکن است در بسیاری از موقعیت های بالینی از مسمومیت با الکل و سایر موارد و اختلالات شناختی گرفته تا کودک آزاری و اعمال ضد اجتماعی م...

ادامه ی خبر

4 علت اصلی طلاق چیست؟

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- متاسفانه بسیاری از زوج‌ها این مجال و اجازه را به خانواده‌هایشان می‌دهند که از همان روزهای اول ازدواج در زندگی‌شان مداخله کنند. علت ا...

ادامه ی خبر