روانشناس ابراهیم رجب پور

روانشناسی بالینی


بی خوابی در سالمندی

بی خوابی در سالمندان  بهداشت روانی انسان بیش از هر چیز در گرو نحوه تامین نیازهای اساسی اوست و خواب به عنوان یکی از حیاتی ترین نیاز جسمی، ذهنی و عاطفی انسان از ابعاد ودیدگاه های مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است. خواب راحت از نشانه های سلامت جسم و آسا...

ادامه ی خبر

ویژگیهای سالمندی

دوران سالمندی دارای برخی ویژگی های جسمی، اجتماعی و روانی است: ۱ ) یکی از این ویژگی ها کاهش نسبی قوای جسمی است به طوری که با بالا رفتن سن، نیروهای جسمی فرد، رو به کاهش میگذارد. ‏‏۲) ویژگی دیگر بازنشستگی، دور شدن از موقعیت های شغلی گذشته است که کاهش مسئو...

ادامه ی خبر