روانشناس ابراهیم رجب پور

روانشناسی بالینی


روانشناسی موفقیت

تشکر کردن را در خود پرورش دهید و به خاطر هر چیزی که برایتان اتفاق می افتد تشکر کنید .  بدانید که هر گامی به جلو گامی به سوی دستیابی به چیزی بزرگتر و بهتر از وضعیت فعلیتان اس...

ادامه ی خبر

رابطه روز تولد و شخصیت شما

  رابطه روز تولد و شخصیت شماروان شناسان شخصیتی براین عقیده اند که شماره تولد، شما را از آن چیزی که می خواهید باشید دور نمی کند، بلکه مانند رنگی است که نوع آن و زیبایی اش برای افراد مختلف متفاوت است. به مثال زیر توجه کنید فرض می کنیم که شما متولد 8 مهر ...

ادامه ی خبر