روانشناس ابراهیم رجب پور

روانشناسی بالینی


چه کسی مقصر است ؟

    به نام مهربان ترین مردان قبیله از رئیس جدید می پرسند ؟ «آیا زمستان سختی در پیش است ؟» رئیس جوان که هیچ تجربه ای در این زمینه نداشت ، جواب میده : «برای احتیاط برید هیزم تهیه کنید.» بعد میره به سازمان هواشناسی زنگ میزنه «آقا امسال زمستون سردی در پیش ...

ادامه ی خبر

گذر زمان

گذشته ثابت است و آن چه در حال تغییر است حال و آینده است . پس گذشته را باید فراموش کرد و به حال وآینده اندیشی...

ادامه ی خبر

سخنی از فرانکل

  عشق واقعی انسان را کور نمی کند ، بلکه بینا و توانا می سازد تا ارزش ها را بهتر ببیند . (ف...

ادامه ی خبر

سخنی از . . .

_ _ _ _ _وقتی  زندگی 100 دلیل برای گریه کردن به تو نشان میده_ _تو 1000 دلیل برای خندیدن بهش نشون بد...

ادامه ی خبر

سخنی از راجرز

  احترام را خودمان برای خودمان ایجاد کنیم . ( ر...

ادامه ی خبر