روانشناس ابراهیم رجب پور

روانشناسی بالینی


اثرات ورزش و فعالیت جسمانی بر سلامت جسم و روان

اثرات ورزش و فعالیت جسمانی بر سلامت جسم و روان   1- تقویت عضله قلب و سایر عضلات بدن. 2- تسریع در جریان خون و انتقال بهتر اکسیژن به قسمت‌های مختلف بدن. 3- پیشگیری از بروز بیماری فشار خون به دلیل کاهش کلسترول و باز شدن عروق. 4- به دلیل تقویت عضله قلب و ا...

ادامه ی خبر

چگونگی مبارزه ورزش با بیماری روانی

چگونگی مبارزه ورزش با بیماری روانی .سعی کنید به انجام فعالیتهای ورزشی بپردازید زیرا ورزش تنشهای روانی را از بین می برد و اخمها را به لبخند تبدیل می نماید. . در رابطه با نگرانی خود با دیگران صحبت کنید و اگر مشکل شما جدی است از مراجعه به پزشک روان درمان ...

ادامه ی خبر

تاریخچه بهداشت روانی

دید گاه ها و نظریه ها در مورد بهداشت روان   ازنظر تاریخی کلیه دیدگاهها و نظریه های ارائه شده درمورد بهداشت روانی را می توان درسه گروه کلی جای داد. اول ، دیدگاه هایی که به طورمستقیم یا غیرمستقیم تحت تاثیر مدل پزشکی قرارداشت و دارند.این دسته از نظریات را...

ادامه ی خبر