روانشناس ابراهیم رجب پور

روانشناسی بالینی


آشنایی با " افسردگی پس از زایمان "

ابرهای که زندگی را غمناک می کنند آشنایی با " افسردگی پس از زایمان "   Postnatal   depression     مقدمه افسردگی پس از زایمان یکی از اختلال های  روانشناختی است که تهدیدی بر امنیت سلامت مادر ، و نوزاد و سایر افراد خانواده است و بی توجهی به این امر آن را ج...

ادامه ی خبر

چرا دچار افسردگی می شویم ؟؟

  استرس پاسخ بدن برای دفاع از خود است. این طبیعت بدن در فوریت ها مانند کنار رفتن از سر راه ماشینی که بسرعت نزدیک می شود ، خوب است اما اگر به مدت طولانی ادامه پیدا کند اثرات سوئی بر بدن اعمال می کند بطوری که ممکن است بدن به هر محرک و تغییر عادی در زندگی...

ادامه ی خبر