روانشناس ابراهیم رجب پور

روانشناسی بالینی


ویژگیهای سالمندی

دوران سالمندی دارای برخی ویژگی های جسمی، اجتماعی و روانی است: ۱ ) یکی از این ویژگی ها کاهش نسبی قوای جسمی است به طوری که با بالا رفتن سن، نیروهای جسمی فرد، رو به کاهش میگذارد. ‏‏۲) ویژگی دیگر بازنشستگی، دور شدن از موقعیت های شغلی گذشته است که کاهش مسئو...

ادامه ی خبر

تغذيه و ورزش

A    . تغذیه B    . کنترل وزن و رژیم غذایی  C   . ورزش D   .  ایمنی و خط...

ادامه ی خبر